Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày 20/6/2019,  Hội đồng khoa học trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường cho 04 đề tài:

  1. “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Panel thực hành mạch điện tủ lạnh gián tiếp” do Kỹ sư Dương Anh Tiến làm chủ nhiệm đề tài
  2. “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Panel thực hành Điện công nghiệp” do ThS. Đỗ Mạnh Cường làm chủ nhiệm đề tài
  3. “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Panel thực hành Điện dân dụng” do thầy Nguyễn Phương Trình làm chủ nhiệm đề tài
  4. “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh hệ GDTX cấp THPT ở trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 trong giai đoạn hiện nay” do cô Phạm Thị Hiệp làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: ông Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Đình Huấn – Phó trưởng phòng Đào tạo và CTHSSV – Phản biện 1; ông Nguyễn Đăng Hiếu – Giám đốc TT Kiểm định – Phản biện 2;  ông Phạm Ngọc Bối – trưởng phòng Đào tạo và CTHSSV – Ủy viên; ông Nguyễn Tuân – trưởng phòng KTTC – Ủy viên ; ông Vũ Xuân Lãng – Phó khoa Cơ khí – Ủy viên; ông Nguyễn Hồng Kỳ – Trung tâm NN&HTQT – Thư ký.

Kỹ sư Dương Anh Tiến với đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Panel thực hành mạch điện tủ lạnh gián tiếp”

Thầy Nguyễn Phương Trình với đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Panel thực hành Điện dân dụng”

ThS. Đỗ Mạnh Cường với đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Panel thực hành Điện công nghiệp”

ThS. Đỗ Mạnh Cường với đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo Panel thực hành Điện công nghiệp”

Cô Phạm Thị Hiệp “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục đạo đức học sinh hệ GDTX cấp THPT ở trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 trong giai đoạn hiện nay”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *