Quán triệt nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 24/12/2018 và Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 24/4/2019, Ban chấp hành Đảng bộ trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 24/12/2018 và Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị tới toàn thể cán bộ chủ chốt, ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, Đảng viên và cán bộ viên chức trong nhà trường.

Đến dự và chỉ đạo có đ/c Trần Đức Tiệp – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đ/c trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể Đảng viên, cán bộ viên chức trong nhà trường.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Trần Đức Tiệp khái quát nội dung cơ bản của Nghị quyết 37, Nghị quyết 39.

Báo cáo viên Trần Đức Tiệp – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phân tích nội dung nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 24/12/2018 và Nghị quyết số 39 ngày 15/01/2019 của Bộ chính trị

Nghị quyết 37 gồm: Quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Trong đó, mục tiêu cụ thể về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã từ nay đến năm 2021: Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Ngoài đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn trên, khuyến khích việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận… Phấn đấu đến năm 2030, các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế – xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về “nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế” hướng tới mục tiêu: Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tiến tới trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Tại hội nghị, lãnh đạo nhà trường đã thông qua các kế hoạch, Chương trình giáo dục đào tạo của Đảng ủy về thực hiện các Nghị quyết 37 và 39 của Bộ Chính trị. Đồng thời yêu cầu sau hội nghị, các chi bộ trong Đảng bộ nhà trường xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết một cách phù hợp tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh sinh viên; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực trên cơ sở bám sát vào định hướng chung của các nghị quyết cũng như chỉ đạo của BGH nhà trường, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất về hành động; từ đó, vận dụng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả…

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ trường cao đẳng nghề Việt Xô số 1 tổ chức hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận, làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những nội dung cơ bản, những điểm mới và những nhiệm vụ, giải pháp của từng nghị quyết. Từ đó cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động đảm bảo sát với yêu cầu của nghị quyết, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn của đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *