Kế hoạch công tác tuần ( 08-12/10/2018 )

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

08/10

Theo kế hoạch tháng
3

09/10

Theo kế hoạch tháng
4

10/10

8h30 Thẩm định chuẩn đầu ra nghề Hàn Hội đông thẩm định;

Ban chủ nhiệm

Tổng cục GDNN Phòng họp
5

11/10

14h Họp giáo viên chủ nhiệm các lớp khối nghề Phòng Đào tạo, GVCN P. Hiệu trưởng

N. Minh Phương

HTB
6

12/10

Theo kế hoạch tháng

Ghi chú:

* Trực lãnh đạo ngày 13-14/10/2018: đồng chí Nguyễn Quốc Thụ,

Trực lái xe: đồng chí Nguyễn Xuân Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *