Chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra

STT Ngành, nghề đào tạo Mã ngành,
nghề
Trình độ Chương trình
đào tạo
Chuẩn
đầu ra
1 Công nghệ ô tô 6510216 Chi tiết Chi tiết
2 Công nghệ ô tô 5510216 TC Chi tiết Chi tiết
3 Điện công nghiệp 6520227 Chi tiết Chi tiết
4 Điện công nghiệp 5520227 TC Chi tiết Chi tiết
5 Hàn 6520123 Chi tiết Chi tiết
6 Hàn 5520123 TC Chi tiết Chi tiết
7 Sửa chữa máy thi công Xây dựng 6520146 Chi tiết Chi tiết
8 Sửa chữa máy thi công Xây dựng 5520146 TC Chi tiết Chi tiết
9 Lắp đặt thiết bị cơ khí 6520113 Chi tiết Chi tiết
10 Lắp đặt thiết bị cơ khí 5520113 TC Chi tiết Chi tiết
11 Kế toán doanh nghiệp 6340302 Chi tiết Chi tiết
12 Kế toán doanh nghiệp 5340302 TC Chi tiết Chi tiết
13 Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 6480102 Chi tiết Chi tiết
14 Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính 5480102 TC Chi tiết Chi tiết
15 Điện dân dụng 6520226 Chi tiết Chi tiết
16 Điện dân dụng 5520226 TC Chi tiết Chi tiết
17 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 6520205 Chi tiết Chi tiết
18 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 5520205 TC Chi tiết Chi tiết
19 Cơ điện tử 6520263 Chi tiết Chi tiết
20 Cơ điện tử 5520263 TC Chi tiết Chi tiết
21 Vận hành máy thi công nền 5520183 TC Chi tiết Chi tiết
22 Vận hành cần, cầu trục 5520182 TC Chi tiết Chi tiết
23 Cắt gọt kim loại 5520121 TC Chi tiết Chi tiết
24 Điện nước 5580212 TC Chi tiết Chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *