Kế hoạch công tác tuần (từ 06 – 10/7/2020)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

06/7

   

Theo kế hoạch tháng

     
3

07/7

   

Theo kế hoạch tháng

     
4

08/7

 

14h

 

Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2020

 

Thành viên Hội đồng

 

Chủ tịch HĐ

 

Phòng họp

5

09/7

   

Theo kế hoạch tháng

     
6

10/7

14h 1. Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và tổng kết năm học 2019 – 2020

2. Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

3. Kết nạp Đảng viên mới

 

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Hiệu trưởng H.T.A

* Trực lãnh đạo ngày 11-12/7/2020: đ/c Nguyễn Quốc Thụ,

trực lái xe: đ/c Nguyễn Xuân Giảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *