Kế hoạch công tác tuần (01-5/10/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

01/10

Theo kế hoạch tháng
3

02/10

Theo kế hoạch tháng
4

03/10

14h 1. Trao Quyết định nghỉ hưu đối với viên chức thuộc khoa Cơ khí;

2. Họpxét kết quả thi đua Quý III/2018;

3. Họp Giao ban.

BGH, các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên Hiệu trưởng Phòng họp
5

04/10

 

13h30

 

Làm việc với Công ty Toyota Vĩnh Phúc

 

 

Ban giám hiệu, phòng Đào tạo

 

Lãnh đạo trường

 

Phòng họp

14h Họp giáo viên chủ nhiệm các lớp khối nghề Phòng Đào tạo, GVCN P. Hiệu trưởng

N. Minh Phương

HTB
6

05/10

Theo kế hoạch tháng

Ghi chú:

* Trực lãnh đạo ngày 06-07/10/2018: đồng chí Ngô Trọng Tuyến;

Trực lái xe: đồng chí Đào Sỹ Dũng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *