Kế hoạch công tác tuần (24-28/9/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
2

24/9

15h Công đoàn Trường sinh hoạt thường kỳ

 

Các thành viên BCH Chủ tịch CĐ Phòng họp
3

25/9

15h Thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý các đơn vị thuộc Trường” BGH, các đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên P. Hiệu trưởng

N.Trọng Tuyến

Phòng họp
4

26/9

 

9h

 

 

Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ

 

Đảng ủy viên

 

Bí thư  ĐU

 

Phòng họp

15h Thông qua kế hoạch và tiến độ đào tạo các khóa (năm học 2018-2019) BGH, toàn thể giáo viên Hiệu trưởng H.T.B
5

27/9

Theo kế hoạch tháng
6

28/9

Theo kế hoạch tháng

Ghi chú:

* Trực lãnh đạo ngày 29-30/9/2018: đồng chí Nguyễn Minh Phương;

Trực lái xe: đồng chí Nguyễn Xuân Giảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *