Kế hoạch công tác tuần (Từ 01 – 05/01/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

01/01

Nghỉ lễ
Thứ 3

02/01

9h Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 Thành viên Hội đồng tuyển sinh 2023 Chủ tịch HĐ Phòng họp
10h 1. Họp xét kết quả thi đua Quý IV/2023

2. Họp giao ban

BGH, HĐ Trường, Công đoàn, Đoàn TN, các đơn vị Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ 4

03/01

Theo kế hoạch tháng
Thứ 5

04/01

Theo kế hoạch tháng
Thứ 6

05/01

Theo kế hoạch tháng

* Trực lãnh đạo ngày 06 – 07/1/2024: đ/c T rần Đức Tiệp; trực lái xe: đ/c Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *