Kế hoạch công tác tuần (Từ 16-20/10/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

16/10

  Theo kế hoạch tháng      
Thứ 3

17/10

  Theo kế hoạch tháng      
Thứ 4

18/10

9h30 Chào tân Học sinh, Sinh viên khóa 47 Khách mời, Đoàn TN, Hội sinh viên, HS-SV K.47 Bí thư Đoàn TN Sân HTA
Thứ 5

19/10

  Theo kế hoạch tháng      
Thứ 6

20/10

8h Mít tinh kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam Đại biểu mời, nữ Viên chức Trưởng ban

Nữ công

H.T.B

* Từ ngày 16-20/10/2023: Các tổ Kiểm kê thực hiện công tác kiểm kê     tài sản năm 2023 theo lịch của Ban Kiểm kê.

* Trực lãnh đạo ngày 21-22/10/2023: đ/c Phan Trung Kiên; trực lái xe: đ/c Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *