Kế hoạch công tác tuần (Từ 19-23/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

19/6

  Theo kế hoạch tháng      
Thứ 3

20/6

8h30

 

Làm việc với Trung GDNN-GDTX Hưng Hà và Quỳnh Phụ (Thái Bình) Lãnh đạo Trường, Trung tâm HTQT P. Hiệu trưởng

N.Trọng Tuyến

Thái Bình
9h00 Họp dự toán Thu – Chi tài chính năm 2023 ĐU, BGH, HĐ Trường, CĐ, ĐTN, các đơn vị Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ 4

21/6

9h00 Đoàn trường sinh hoạt thường kỳ Thành viên BCH Bí thư ĐTN VP. ĐTN
Thứ 5

22/6

14h Nghiệm thu chương trình đào tạo khóa 47 Hội đồng nghiệm thu Chủ tịch HĐ Phòng họp
Thứ 6

23/6

 

14h

 

Công đoàn Trường sinh hoạt thường kỳ

 

Thành viên BCH

 

Chủ tịch CĐ

 

Phòng họp

 

* Trực lãnh đạo ngày 24-25/6/2023: đ/c Phan Trung Kiên; trực lái xe: đ/c Bằng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *