Kế hoạch công tác tuần (Từ 26-30/6/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

26/6

9h Đảng ủy sinh hoạt thường kỳ Đảng ủy viên Bí thư Đảngủy Phòng họp
Thứ 3

27/6

9h Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo Trường theo Quy định 96-QĐ/TW năm 2023

của Bộ Chính trị

Đảng ủy, BGH, HĐTrường CĐ, ĐTN, các đơn vị Hiệu trưởng Phòng họp
14h Nghiệm thu chương trình đào tạo khóa 47 Hội đồng nghiệm thu Chủ tịch HĐ Phòng họp
Thứ 4

28/6

9h 1. Xét kết quả thi đua Quý II/2023 và năm học
2022 – 2023

2. Họp giao ban

BGH, HĐ Trường, Công đoàn, ĐTN, các đơn vị Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ 5

29/6

7h30 Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên khóa VI Đại biểu mời, đại biểu tham dự Đại hội Ban tổ chức H.T.A
Thứ 6

30/6

  Theo kế hoạch tháng      

* Trực lãnh đạo ngày 01-02/7/2023: đ/c Ngô Trọng Tuyến; trực lái xe: đ/c Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *