Kế hoạch công tác tuần (Từ 29/1-02/2/2024)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

29/01

8h Gặp mặt CB lãnh đạo, CB quản lý và các tổ chức đoàn thể ĐU, BGH, HĐ Trường, CĐ, ĐTN, Hội SV, BTCB, Trưởng – Phó đơn vị. Hiệu trưởng Phòng họp
9h Họp giao ban BGH, HĐ Trường, CĐ, ĐTN, các đơn vị. Hiệu trưởng Phòng họp
14h Nghiệm thu GT nghề vận hành cần cầu trục Ban nghiệp thu, Ban XDGT TB. nghiệm thu Phòng họp
Thứ 3

30/01

8h Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng liên thông khóa 7 LĐ trường, các đơn vị khối ĐT, ĐTN, GVCN, SV. P. Hiệu trưởng

N. Trọng Tuyến

H.T.B
8h Nghiệm thu GT nghề VH máy thi công nền Ban nghiệp thu, Ban XDGT TB. nghiệm thu Phòng họp
14h Nghiệm thu giáo trình nghề Công nghệ ô tô Ban nghiệp thu, Ban XDGT TB. nghiệm thu Phòng họp
Thứ 4

31/01

8h Nghiệm thu GT nghề SC máy thi công XD Ban nghiệp thu, Ban XDGT TB. nghiệm thu Phòng họp
14h Nghiệm thu giáo trình nghề Hàn Ban nghiệp thu, Ban XDGT TB. nghiệm thu Phòng họp
Thứ 5

01/02

8h Họp xét tốt nghiệp hệ Trung cấp khóa 45

(đào tạo tại các đơn vị liên kết)

Thành viên Hội đồng Hiệu trưởng Phòng họp
9h Nghiệm thu GT nghề lắp đặt thiết bị cơ khí Ban nghiệp thu, Ban XDGT TB. nghiệm thu Phòng họp
14h Nghiệm thu giáo trình nghề cắt gọt kim loại Ban nghiệp thu, Ban XDGT TB. nghiệm thu Phòng họp
Thứ 6

02/02

Theo kế hoạch tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *