Kế hoạch công tác tuần (Từ 4 – 8/12/2023)

Thời gian Nội dung Thành phần Người chủ trì Địa điểm
Thứ 2

04/12

14h Thảo luận công tác tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 BGH, Hội đồng Trường,

Công đoàn, Đoàn thanh niên, các đơn vị

Hiệu trưởng Phòng họp
Thứ 3

05/12

Theo kế hoạch tháng
Thứ 4

06/12

Theo kế hoạch tháng
Thứ 5

07/12

14h Hội nghị viên chức người lao động năm 2024 (phiên thứ Nhất) Toàn thể viên chức, người lao động Ban tổ chức HTA
Thứ 6

08/12

7h30 Hội nghị viên chức người lao động năm 2024 (phiên thứ Hai) Khách mời, toàn thể viên chức, người lao động Ban tổ chức HTA

* Trực lãnh đạo ngày 09 – 10/12/2023: đ/c Phan Trung Kiên; trực lái xe: đ/c Giảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *